icon-white-2

“İnsanın insanlardan kaçışıdır, hayvan sevgisi”

— Aziz Nesin

Belirtiler ve Tanılar

Kardiyak Hastalıklar, küçük dostlarımızı sinsice etkileyen ve klinik semptomları geç ortaya çıkan hastalıklardır. Dolayısıyla kalpte meydana gelen rahatsızlıkları pet sahibinin fark etmesi geç olabilir. Ancak doğru bir yaklaşım ve ayrıcı tanı ile kalp yetmezliği sebebiyle petlerimizin refah düzeyleri düşmeden önce erken tanıya gidilmesi çok büyük bir önem göstermektedir. Bu doğrultuda Kardiyak muayenelerin kardiyoloji alanında uzmanlaşmış ve bu alanda tecrübeli hekimler tarafından muayenelerinin yapılması tanıya giden yolda en doğru tercih olacaktır.
Empati Akademi Hayvan Hastanesinde Kardiyolojik muayeneler alanında tecrübeli ve süregelen Doktora UZMANLIK eğitimini İÇ HASTALIKLARI altında KARDİYOLOJİ alanında yapan Dr. Ege GÜLLÜOĞLU tarafından yapılmaktadır. Kardiyak muayene protokolünde; detaylı fiziksel muayene, rutin kan tahlilleri ve kardiyak enzimlerin ölçümleri yapılır. Ardından göğüs bölgesi radyografileri, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi ve renkli doppler ultrasonografi gibi görüntüleme tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Bölümlerimiz Kapsamındaki Alanlar:

Hekimlerimiz

 • Vet.Hek.Azmi Elhan Atik

  Vet.Hek.AzmiElhan Atik

     
 • Vet.Hek.Onur Salih Karadağ

  Vet.Hek.Onur Salih Karadağ

 • Vet.Hek.Evrim Pak

  Vet.Hek.Evrim Pak

  Ekibimiz →

0212 868 08 38-39

0546 441 44 40

ACİL DURUMLAR İÇİN